Wanneer is iemand mijn 'partner'?

Het begrip partner in een veiligheidsonderzoek betreft niet alleen uw echtgenoot of geregistreerd partner.

De partner is uw echtgenoot of geregistreerd partner.

of

De partner is degene met wie u een gezamenlijke huishouding voert. Van een gezamenlijke huishouding is sprake als twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij zorgdragen voor elkaar, bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren in de kosten van de huishouding.

of

De partner is iemand van wie uit het veiligheidsonderzoek blijkt dat deze persoon een duurzame affectieve relatie met u heeft.

Familie in de eerste en tweede graad wordt nooit meegenomen als partner.

Mocht dit uw vraag niet beantwoorden, dan kunt u op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur bellen met het Frontoffice Veiligheidsonderzoeken via het nummer 079 - 320 5227.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in de burgerluchtvaart kunt u contact opnemen met het Team Veiligheidsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee op werkdagen tussen 8.00 en 10.00 uur via 020 - 520 11 79.