Wat houdt een hernieuwd onderzoek in?

Elke vijf jaar kan opnieuw onderzoek worden gedaan om te kijken of er wijzigingen zijn in uw persoonlijke situatie. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om een hernieuwd onderzoek aan te vragen.

U hoeft voorafgaand aan dit hernieuwd onderzoek geen toestemming te geven. U wordt wel altijd geïnformeerd over het hernieuwd onderzoek en u wordt verzocht om een nieuw formulier ‘Opgave persoonlijke gegevens' in te vullen.

Mocht dit uw vraag niet beantwoorden, dan kunt u op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur bellen met het Frontoffice Veiligheidsonderzoeken via het nummer 079 - 320 5227.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in de burgerluchtvaart kunt u contact opnemen met het Team Veiligheidsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee op werkdagen tussen 8.00 en 10.00 uur via 020 - 520 11 79.