Wat houdt een herhaalonderzoek in?

Elke vijf jaar kan opnieuw onderzoek worden gedaan om te kijken of er wijzigingen zijn in uw persoonlijke situatie. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om een herhaalonderzoek aan te vragen.

U hoeft voorafgaand aan dit herhaalonderzoek geen toestemming te geven. U wordt wel altijd geïnformeerd over het herhaalonderzoek en u wordt verzocht om een nieuw formulier ‘Opgave persoonlijke gegevens' in te vullen.

Mocht dit uw vraag niet beantwoorden, dan kunt u op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur bellen met het Frontoffice Veiligheidsonderzoeken via het nummer 079 - 320 5227.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in de burgerluchtvaart kunt u contact opnemen met het Team Veiligheidsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur via 020 - 520 11 79.