Wat is een vertrouwensfunctie?

Als een organisatie in alle redelijkheid te nemen fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft genomen, kan er toch nog een restrisico overblijven voor de nationale veiligheid of democratische rechtsorde. In dat geval kan een vertrouwensfunctie aangewezen worden. In deze functie is het mogelijk om misbruik te maken van kennis of bevoegdheden, waardoor de nationale veiligheid bedreigd wordt.

Voorbeelden van vertrouwensfuncties

Vertrouwensfuncties komen onder meer voor bij de Rijksoverheid, de Nationale Politie, de burgerluchtvaart, defensieorderbedrijven en bedrijven binnen de vitale sectoren.

Enkele voorbeelden

Functies waarin structureel omgang is met staatgeheime of gevoelige informatie, zoals ambtenaren die staatsgeheime documenten kunnen inzien of medewerkers van vitale bedrijven die inzage hebben in kwetsbare gegevens.

Functies waarin toegang is tot mogelijke doelwitten of middelen voor een aanslag of spionage.

Functies waarin zelfstandig en ongecontroleerde toegang is tot vitale bedrijfsprocessen, die langdurig kunnen worden verstoord zonder dat daarvoor bijzondere barrières hoeven te worden genomen.

Functies op sleutelposities in een organisatie waarin de democratische rechtsorde wordt bewaakt, bijvoorbeeld Nederlandse ambassadeurs in het buitenland.