Wat kan ik doen bij een (voornemen tot) weigering van mijn VGB?

Tegen het definitieve besluit om u geen verklaring van geen bezwaar te geven, kunt u bezwaar aantekenen. Tegen de beschikking op bezwaar kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in de burgerluchtvaart kunt u contact opnemen met het Team Veiligheidsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee op werkdagen tussen 8.00 en 10.00 uur via 020 - 520 11 79.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in overige sectoren kunt u contact opnemen met het Front Office Veiligheidsonderzoeken op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur via: 079 - 320 52 27.