Wat wordt bedoeld met een VGB, een VOG en een screening?

Vaak wordt gesproken over het ‘screenen’ van medewerkers. Dit is een algemene term. De veiligheidsonderzoeken die de AIVD uitvoert om een verklaring van geen bezwaar (VGB) af te kunnen geven, zijn een vorm van screening.

Een andere vorm van screening is bijvoorbeeld de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die werknemers, via hun werkgever, kunnen aanvragen bij de gemeente. Met de VOG heeft de AIVD geen bemoeienis.