Welke consequenties heeft het als ik of mijn partner een periode in het buitenland heeft gewoond?

Als u minimaal zes maanden aaneengesloten in het buitenland hebt verbleven binnen de beoordelingsperiode van het veiligheidsonderzoek, dan probeert de AIVD bij een buitenlandse collega-dienst inlichtingen te verkrijgen.

Als er geen samenwerkingsrelatie is met de betreffende buitenlandse collega-dienst ten aanzien van het inwinnen van persoonsgegevens, dan kan een verklaring van geen bezwaar (VGB) worden geweigerd omdat er onvoldoende gegevens bekend zijn over een bepaalde periode. De AIVD kan geen inzicht geven in met welke buitenlandse diensten hij samenwerkt. Dat is wettelijk niet toegestaan.

In sommige gevallen kan bij een ontbrekende periode toch sprake zijn van voldoende waarborgen dat u onder alle omstandigheden de plichten die voortvloeien uit de vertrouwensfunctie getrouwelijk zult vervullen. Daarbij wordt rekening gehouden met de volgende factoren: de bestemming, de reden van het verblijf, de duur en frequentie van het verblijf en de kwetsbaarheid van de specifieke functie.

Kijk voor meer informatie over verblijf in het buitenland in de beleidsregel Veiligheidsonderzoeken.

Informatie opvragen in het buitenland kan lang duren

Als u of uw partner in een land hebben verbleven waar wel een samenwerkingsverband mee is, zal de AIVD informatie opvragen bij dat betreffende land. Dit kan in sommige gevallen heel lang duren. Hierdoor wordt de wettelijke behandeltermijn van acht weken overschreden. De AIVD stelt de (toekomstige) werkgever hiervan in kennis.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in de Burgerluchtvaart kunt u contact opnemen met het Team Veiligheidsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee op werkdagen tussen 8.00 - 10.00 uur via 020 - 520 11 79.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in overige sectoren kunt u contact opnemen met het Front Office Veiligheidsonderzoeken op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur via 079 - 320 52 27.