Welke consequenties heeft het als ik of mijn partner een periode in het buitenland heeft gewoond?

Als uit de informatie blijkt dat u in het buitenland heeft verbleven, zal hier verder onderzoek naar worden gedaan.

Dit betekent dat alle verblijven van langer dan 6 maanden worden getoetst aan de hand van verschillende factoren, zoals de bestemming en de reden van het verblijf. Ook kortere verblijven kunnen van belang zijn.

Met de komst van de nieuwe Beleidsregel veiligheidsonderzoeken per 1 januari 2021 is het mogelijk om meer maatwerk te leveren. Als er een samenwerkingsrelatie bestaat met de dienst van het betreffende land, wordt daar een naslag uitgezet.

Zelf informatie aanleveren

In gevallen waar onderzoek gedaan moet worden in verband met verblijf in het buitenland, en in toenemende mate als een samenwerkingsrelatie ontbreekt, is de Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) afhankelijk van de informatie die door u of uw partner wordt aangeleverd. Enkele voorbeelden zijn een officieel overzicht van (het ontbreken van) justitiële antecedenten uit het betreffende land, werkgeversverklaringen, bewijs van (hotel)overnachting of uittreksel geboorteregister. Deze informatie wordt geverifieerd en in de beoordeling betrokken.

Naast de inspanningsverplichting van de UVO, wordt dus ook een inspanning van u of uw partner verwacht. Het gaat erom dat de UVO een zo compleet mogelijk beeld kan krijgen van het doen en laten van degene die het veiligheidsonderzoek ondergaat. Als dit ondanks de naslag bij de collega-dienst en de door u aangeleverde gegevens nog steeds niet lukt, is sprake van onvoldoende gegevens om een oordeel te geven over het al dan niet getrouwelijk vervullen van de beoogde vertrouwensfunctie.

Dit zal vanwege de bescherming van de nationale veiligheid ook onder het nieuwe beleid leiden tot een weigering of intrekking van de verklaring van geen bezwaar (VGB).  

Informatie opvragen in het buitenland kan lang duren

Als informatie moet worden opgevraagd in het buitenland, kan dat in sommige gevallen lang duren. Hierdoor wordt de wettelijke behandeltermijn van 8 weken niet gehaald. De AIVD brengt u hiervan op de hoogte door middel van een brief.

Contact

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken kunt u ons bellen. Kijk voor de contactgegevens op de pagina Contact opnemen over uw veiligheidsonderzoek.