Welke consequenties heeft het als ik of mijn partner een periode in het buitenland heeft gewoond?

Als u minimaal drie maanden aaneengesloten in het buitenland hebt verbleven binnen de beoordelingsperiode van het veiligheidsonderzoek, dan probeert de AIVD bij een buitenlandse collega-dienst inlichtingen te verkrijgen.

Als er geen samenwerkingsrelatie is met de betreffende buitenlandse collega-dienst ten aanzien van het inwinnen van persoonsgegevens, dan zal een VGB worden geweigerd omdat er onvoldoende gegevens bekend zijn over een bepaalde periode.

Het niet hebben van een samenwerkingsrelatie kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld:

  •  de (on)democratische inbedding van de inlichtingendienst;
  • de wijze waarop deze dienst de mensenrechten respecteert;
  • de kwaliteit van de gegevens die deze dienst verstrekt;
  • de wijze waarop de dienst omgaat met vertrouwelijke gegevens.

Als u of uw partner in een land hebben verbleven waar wel een samenwerkingsverband mee is, zal de AIVD informatie opvragen bij dat betreffende land. Dit kan in sommige gevallen heel lang duren. Hierdoor wordt de wettelijke behandeltermijn van acht weken overschreden. De AIVD stelt de (toekomstige) werkgever hiervan in kennis.

Kijk voor meer informatie over verblijf in het buitenland in de toelichting op artikel 3 van de 'beleidsregel beoordelingsperiodes en onvoldoende gegevens veiligheidsonderzoeken'.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in de Burgerluchtvaart kunt u contact opnemen met het Team Veiligheidsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee op werkdagen tussen 13.00 - 15.00 uur via 020 - 520 11 79.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in overige sectoren kunt u contact opnemen met het Front Office Veiligheidsonderzoeken op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur via 079 - 320 52 27.