Welke formulieren heb ik nodig voor de aanvraag van een veiligheidsonderzoek voor de Burgerluchtvaart?

Een complete aanvraag bestaat uit:

  • een door u in te vullen en te ondertekenen 'Opgave persoonlijke gegevens' B-Burgerluchtvaart;
  • de door uw werkgever in te vullen en te ondertekenen 'Aanmelding' B-Burgerluchtvaart;
  • een goed leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs (bij voorkeur paspoort) van uzelf en ook van uw eventuele partner.

Voor vragen over veiligheidsonderzoeken in de burgerluchtvaart kunt u contact opnemen met het Team Veiligheidsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee op werkdagen tussen 8.00 en 10.00 uur via 020 - 520 11 79.