Wie bepaalt of een functie een vertrouwensfunctie is?

Of een functie een vertrouwensfunctie is, wordt bepaald door een minister. Dit doet de minister niet alleen, maar samen met de werkgever en de AIVD. De minister wijst vertrouwensfuncties aan op basis van vastgestelde criteria voor de ambtenaren op zijn eigen departement, eventuele onderdelen daarvan en bij organisaties en bedrijven die onder een beleidsterrein vallen waarvoor hij politieke verantwoordelijkheid draagt.

De verantwoordelijk minister wordt ook wel de ‘vakminister' genoemd. Zo is bijvoorbeeld de minister-president verantwoordelijk voor het Koninklijk Huis, de minister van Veiligheid en Justitie voor de beveiliging van de burgerluchtvaart, de minister van Economische Zaken voor de sector gas en elektriciteit en de minister van Infrastructuur en Milieu voor de zeehavens.

Om ervoor te zorgen dat de aanwijzing van vertrouwensfuncties binnen en buiten de Rijksoverheid door de verschillende vakministers op dezelfde manier gebeurt, is de Leidraad aanwijzing vertrouwensfuncties opgesteld.