Het veiligheidsonderzoek

Functies bij de AIVD zijn vertrouwensfuncties. Dat wil zeggen dat je, als je in dienst gaat treden, eerst een veiligheidsonderzoek moet ondergaan. In dit onderzoek wordt nagegaan of je geen antidemocratische of staatsgevaarlijke activiteiten hebt ontplooid.

Persoonlijke omstandigheden

Bovendien mogen je persoonlijke omstandigheden en/of maatschappelijk gedrag je niet kwetsbaar maken voor chantage. Dit onderzoek neemt ongeveer acht weken in beslag, waardoor de sollicitatieprocedure doorgaans aanzienlijk langer duurt dan bij een andere organisatie.

Lees meer over veiligheidsonderzoeken.