Het veiligheidsonderzoek

Functies bij de AIVD zijn vertrouwensfuncties. Dat wil zeggen dat je, als je in dienst gaat treden bij de AIVD, eerst nog een veiligheidsonderzoek moet ondergaan, waarin wordt nagegaan of je geen antidemocratische of staatsgevaarlijke activiteiten hebt ontplooid. Bovendien mogen je persoonlijke omstandigheden en/of maatschappelijk gedrag je niet kwetsbaar maken voor chantage. Dit onderzoek neemt ongeveer acht weken in beslag, waardoor de sollicitatieprocedure doorgaans aanzienlijk langer duurt dan bij een andere organisatie.

Lees meer over veiligheidsonderzoeken.