Hoe we werken

De AIVD is in bepaalde opzichten een organisatie zoals elke andere bij de rijksoverheid (inclusief de goede arbeidsvoorwaarden). Ons kantoor ziet eruit zoals elk ander kantoor. Maar we zijn geen typische overheidsorganisatie.

'Ik zal eerlijk zijn, het spannende aan werken bij de AIVD heeft ook meegespeeld.'

Open waar het kan

Wij werken met geheimen. De wet bepaalt dat we terughoudend moeten zijn in het openbaar maken van bepaalde informatie. Toch vinden we het belangrijk om tot op zekere hoogte te kunnen uitleggen wat we doen, waarom en hoe. Met andere woorden: open waar dat kan en gesloten waar het moet.

In de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) staat beschreven wat onze taken en verantwoordelijkheden zijn en hoe het toezicht daarop is geregeld. De komst van de smartphone, sociale media, wifi-hotspots en chatapplicaties hebben het (tele)communicatielandschap dusdanig veranderd dat we modernere bevoegdheden nodig hebben om de nationale veiligheid te kunnen beschermen.

De wet geeft ons het noodzakelijke gereedschap om nu en in de toekomst terrorisme, spionage en digitale dreigingen vroegtijdig te ontdekken.

'Niet zomaar alles kunnen vertellen over wat ik doe: het is een tweede natuur geworden.'

Saamhorigheidsgevoel

Werken met geheime en gevoelige informatie brengt met zich mee dat ons werk interessant en soms ronduit spannend is, maar dat we er privé niet of nauwelijks kunnen over praten. Met collega's onderling kan dat wel.

Er heerst bij ons dan ook een informele sfeer met een sterk saamhorigheidsgevoel. Onze 2.000 medewerkers dragen allemaal vanuit hun eigen expertise bij, maar delen de overtuiging dat we samen werken aan een gezamenlijk doel: Nederland zo veilig mogelijk maken - en houden.

Ga terug naar Werken bij de AIVD.