Veiligheid vergroten

Het vergroten van veiligheid is een belangrijke taak van de AIVD. Dit werk spitst zich toe op drie terreinen: de betrouwbaarheid van mensen die met vertrouwelijke informatie te maken kunnen krijgen, de bescherming van personen en diensten die van belang zijn voor de democratie en de beveiliging van systemen en (vitale) infrastructuren.

Veiligheidsonderzoeken

De Unit Veiligheidsonderzoeken doet onderzoek naar mensen die gaan werken op een plek van waaruit zij schade kunnen toebrengen aan de veiligheid. Er zijn omstandigheden die iemand kwetsbaar (kunnen) maken bij het uitoefenen van een vertrouwensfunctie. Iemand kan chantabel zijn of worden beïnvloed door bijvoorbeeld verslavingen of geldproblemen.

Dat kan een gevaar opleveren voor de democratische rechtsorde of het functioneren van vitale sectoren, zoals energie, luchtvaart of transport.

Bij een veiligheidsonderzoek bekijken we of een persoon die een vertrouwensfunctie gaat uitoefenen een risico vormt voor de staatsveiligheid of andere belangen. Onderzocht wordt of iemand eerlijk, onafhankelijk, loyaal, integer en veiligheidsbewust is.

Een veiligheidsonderzoek vindt plaats op basis van openbare bronnen, zoals sociale media, gesloten bronnen, bijvoorbeeld van Justitie, en persoonlijke gesprekken door gespecialiseerde medewerkers. Voor een veiligheidsonderzoek mogen wij mensen niet afluisteren en ook niet achtervolgen of in de gaten houden.

Een veiligheidsonderzoek duurt alles bij elkaar zo’n acht tot tien weken en eindigt met het al dan niet afgeven van een verklaring van geen bezwaar (VGB).

'Ik neem beslissingen waar veel vanaf hangt.'

Stelsel bewaken en beveiligen

Samen met de politie, MIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft de AIVD een rol in het Stelsel bewaken en beveiligen, alle regelgeving en afspraken over het voorkomen van aanslagen op personen, objecten en diensten die een nationaal belang hebben.

Als we concrete of mogelijke dreigingen zien (bijvoorbeeld in onze onderzoeken naar jihadisten of extremisten) informeren we onze partners hierover.

Zo kan bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek starten. Het kan ook gaan om informatie voor ministeries, uitvoeringsorganisaties, burgemeesters, onderwijsinstellingen of bedrijven die een rol hebben binnen vitale processen in onze samenleving, zoals de energiesector of de burgerluchtvaart.

Wij willen de weerbaarheid van ons land vergroten door te informeren, voor te lichten en waar mogelijk te adviseren over dreigingen die hen en daarmee ons allemaal kunnen raken. 

Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging

De overheid probeert zoveel mogelijk informatie en diensten via internet digitaal aan te bieden. Ook communiceren onderdelen van de overheid met elkaar via internet en worden beleidsstukken digitaal opgeslagen. Deze systemen en diensten moeten vanzelfsprekend beschermd worden tegen hackers en kwaadaardige software.

Het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging van de AIVD is de expert op het gebied van informatiebeveiliging. Van het in kaart brengen van risico's en het doen van wetenschappelijk onderzoek tot het testen van software, hardware, cryptografie en netwerk(architecturen).

Het NBV ontwikkelt beveiligingsproducten, zoals vercijfering van harde schijven of telefoons. De hele Rijksoverheid kan een beroep doen op de expertise van het NBV. En natuurlijk zijn zij vanaf het eerste begin de makers van de jaarlijkse AIVD kerstpuzzel.

Welke veiligheidsbevorderende functies zijn er bij de AIVD?

Ga terug naar Werken bij de AIVD.