Directeur-generaal

Dick Schoof is het huidige hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), oftewel de directeur-generaal. Hiervoor werkte hij onder meer bij het Ministerie van Justitie en politie en was hij Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Een van de weinige bekende AIVD'ers

'Het lijkt heel normaal dat mensen weten wat voor werk ik doe, maar zo vanzelfsprekend is dat niet. Ik ben één van de weinige AIVD'ers van wie de naam en het gezicht bekend zijn.

Als directeur-generaal overleg ik regelmatig met mensen van andere organisaties die zich bezighouden met de nationale veiligheid. Dat kan alleen als zij weten wie ik ben. En als er in de samenleving vragen zijn over het werk van de AIVD, ben ik degene die op televisie of in kranten tekst en uitleg geeft.'

'Dat je in het openbaar niet alles kan zeggen over het werk van de AIVD is wel eens vervelend.'

Dienst met geheimen

'Wie er precies bij ons werken, is geheim. Mijn medewerkers vertellen dit aan vrijwel niemand. En over de inhoud van hun werk mogen zij in geen geval met anderen praten.Daarmee kunnen ze namelijk niet alleen onze onderzoeken, maar ook zichzelf en hun omgeving in gevaar brengen

In het openbaar niet zomaar over ons werk mogen praten kan soms vervelend zijn. Bijvoorbeeld als er een verhaal in de krant of op een website staat dat niet klopt.

Maar als wij het verhaal zouden ontkennen, schieten we onszelf in de voet. We geven dan immers prijs over wat we wél weten en doen. Ook successen houden we om die reden stil.

Zo kunnen kwaadwillenden niet achterhalen hoe wij aan informatie komen en wie ons daarbij geholpen heeft. Dat kunnen we niet laten gebeuren.

Mensen die ons helpen doen dat vaak met gevaar voor eigen leven. Menselijke bronnen moeten erop kunnen vertrouwen dat wij hun identiteit en de informatie die zij delen geheim houden.'

'Juist omdat niet iedereen ons kan controleren en wij vergaande bevoegdheden hebben, is er streng toezicht op de AIVD.'

Streng toezicht

'De AIVD probeert zo toegankelijk mogelijk te zijn. Wij zijn telefonisch bereikbaar, zitten op Twitter en Instagram en geven op onze website informatie over ons werk en onze organisatie. Als wij nieuwe medewerkers zoeken, adverteren we ook gewoon.

Maar omdat we nu eenmaal niet alles open en bloot kunnen vertellen en wij wel vergaande bevoegdheden hebben, is het toezicht op de AIVD streng.

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) controleert ons werk en schrijft daar rapporten over die voor een deel openbaar zijn. Ook publiceren wij elk jaar vóór 1 mei een jaarverslag.

Deze rapporten en jaarverslagen staan gewoon op de website.'

'Nederland is over het algemeen een veilig land, maar ook hier is kans op terroristisch of extremistisch geweld.'

'Nederland is over het algemeen een veilig land om in te wonen, maar ook hier is kans op terroristisch of extremistisch geweld.

Mensen kunnen voor een politiek doel of voor een geloof geweld gebruiken, of daarmee dreigen. Een terrorismedreiging kan komen van mensen uit het buitenland, maar ook van Nederlanders.

Het is de taak van de AIVD om de nationale veiligheid te beschermen en de belangen van Nederland te verdedigen. Wij maken dreigingen zichtbaar en nemen ze weg. Soms doen we dat zelf, maar meestal zorgen we ervoor dat anderen, zoals de politie, dit kunnen doen.'

Meer weten?

Meer ervaringen van AIVD'ers lezen? Ga terug naar het overzicht.