ICT'er

Bij de AIVD werken veel ICT'ers. ALs ICT'er kun je meewerken aan onderzoeken, data analyseren of werken in systeembeheer. Maar de AIVD heeft ook meer gespecialiseerde IT'ers in dienst, bijvoorbeeld op het gebied van cryptografie of computerbeveiliging.

Hacken als dat nodig is

'Je kunt bij onze organisatie veel kanten op als je een hbo- of wo-opleiding hebt op het gebied van informatica, technische informatiekunde of iets vergelijkbaars.

Er wordt heel wat informatie verspreid via internet. Daarom doen wij online ook veel onderzoek. Wij moeten op dezelfde plaats zijn als degenen die kwaad in de zin hebben en een mogelijke dreiging zijn voor de veiligheid van Nederland.

Sociale media, bepaalde internetfora en chatsites- en applicaties houden we goed in de gaten. Op die manier kunnen wij een vinger aan de pols houden.

Als het nodig is voor ons onderzoek, mogen we volgens de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ook informatie van computers, smartphones of andere gegevensdragers halen of communicatie onderscheppen. Ook als de eigenaar van de computer daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

In dat geval spreken we van 'hacken'. Daarvoor moeten wij overigens wel eerst toestemming vragen (en krijgen), anders gaat het niet door.'

'Wij gebruiken technische snufjes die niet zomaar in de winkel te koop zijn'

Puzzelen met data

'We werken soms met grote hoeveelheden data, die afkomstig kunnen zijn uit uiteenlopende bronnen. Denk aan gegevens uit databases en aftapgesprekken. ICT'ers bij de AIVD bewerken deze gegevens en presenteren zo dat de onderzoekers en analisten ermee uit de voeten kunnen.

Dat is soms een behoorlijke puzzel, ook omdat wij telkens moeten bepalen welke informatie wel, en welke informatie niet relevant is.

Het is dus niet zo dat we zomaar in het wilde weg data bij elkaar harken of iedereen afluisteren in de hoop iets tegen te komen. In de wet staat er altijd een goede reden moet zijn om data te verzamelen. Maar als dat zo is, werk je hier met gegevens die je nergens anders tegenkomt.'

'Als ICT-specialist bij de AIVD werk je vaak met de nieuwste technieken'

Nieuwste technieken

'Het is belangrijk dat wij terroristen en andere (buitenlandse) actoren voor blijven. Daarom gebruik ik als ICT-specialist vaak de nieuwste technieken.

Vaak zijn dat technische oplossingen die niet te koop zijn, maar die we zelf maken. Soms gebruiken we apparatuur van buitenlandse diensten.

Omdat de AIVD op het gebied van kennis van ICT en digitale dreigingen vooroploopt, komt het geregeld voor dat andere overheidsinstanties ons vragen hen te helpen bij de beveiliging van hun apparatuur en systemen.

Dit doen we graag, want ook op die manier dragen we bij aan de nationale veiligheid. Ik test dan bijvoorbeeld of bepaalde apparatuur veilig genoeg is om geheime documenten mee te vervoeren.'

Meer weten?

Meer ervaringen van AIVD'ers lezen? Ga terug naar het overzicht.