Wat zijn de carrièreperspectieven en opleidingsmogelijkheden?

De AIVD sluit net als iedere overheidsorganisatie aan bij de rijksbrede normen als het gaat om opleidingen en carrièreperspectief. De AIVD is echter een relatief kleine, zeer gespecialiseerde organisatie waarbij de opleiding voor een belangrijk deel intern wordt gedaan. Om je kennis te verbreden en verdiepen zijn er ruime mogelijkheden voor kennisuitwisseling met collega's in de inlichtingenwereld en het bezoeken van congressen of het doen van externe opleidingen. Aangezien de AIVD een relatief kleine organisatie is, vind je de mogelijkheden voor carrièreontwikkeling vooral in kennisverdieping en -verbreding, en minder in verticale doorgroeimogelijkheden.