Wat we doen

De AIVD werkt aan de bescherming van de veiligheid van Nederland en zijn inwoners. We zoeken naar onzichtbare dreigingen en zijn alert op gebeurtenissen in binnen- en buitenland die onze veiligheid in gevaar kunnen brengen.

Ontdekken en voorkomen

De AIVD is een combinatie van een inlichtingen- en veiligheidsdienst. Wij onderzoeken en duiden heimelijke politieke intenties van andere landen (inlichtingen) en gevaren voor de nationale veiligheid (veiligheid). Van terroristisch geweld en radicalisering tot spionage door buitenlandse spelers.

Door deze combinatie kunnen wij een compleet beeld schetsen en zo ons land beschermen. Werken bij de AIVD is daardoor veelzijdig en interessant.

Veiligheid vergroten

Op diverse plekken in de samenleving, waaronder bij de AIVD zelf, bestaan functies waarbij degene die deze functie vervult de nationale veiligheid schade kan toebrengen. Wij voeren veiligheidsonderzoeken uit om vast te stellen of iemand betrouwbaar en integer is.

'Iedereen die bij de AIVD werkt, draagt op zijn of haar eigen manier bij aan een veiliger Nederland. En zo voel ik dat ook echt.'

Daarnaast stimuleren wij het nemen en naleven van veiligheidsmaatregelen. We willen de weerbaarheid van Nederland vergroten door relevante instanties te informeren, voor te lichten en waar mogelijk te adviseren over dreigingen die hen, en daarmee alle Nederlanders kunnen raken. Denk daarbij aan de energiesector of transport.

Unieke bronnen en middelen

We maken bij ons werk gebruik van specifieke technische en menselijke bronnen, en zijn onderdeel van een internationaal netwerk van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Daardoor kunnen we informatie achterhalen die geen enkele andere organisatie heeft.

De rol van ICT wordt hierbij steeds groter: ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie of machine learning helpen ons bij het analyseren en interpreteren van (soms enorme hoeveelheden) data.

'Het is bijzonder om te zien hoeveel verschillende disciplines aan projecten samenwerken.'

Daarnaast mogen wij bijzondere inlichtingenmiddelen inzetten, als we hebben aangetoond dat deze van belang zijn voor ons onderzoek. Denk aan het volgen en observeren van personen of het doorzoeken van woningen. De wet is voor ons leidend. Ook schrijft de wet voor dat wij onze (menselijke) bronnen, werkwijze en kennis altijd moeten beschermen.

Ga terug naar Werken bij de AIVD.