Microfoontjes

Microfoontjes behorende bij een draagbaar opnameapparaat.