Sleutel met holle ruimte

In een holle ruimte in deze brede sleutel konden codematerialen worden bewaard.

Sleutel met holle ruimte om codemateriaal op te slaan

Sleutel met holle ruimte om codemateriaal op te slaan