Sleutel met holle ruimte

In een holle ruimte in een brede sleutel werden codematerialen bewaard.