Snelzender

Deze snelzender was een communicatiemiddel tussen een agent en de (Oost-Duitse) Centrale.

Onderschepte zenders

DDR-inlichtingendiensten stelden een snelzender ter beschikking aan agenten (Nederlanders) die hun betrouwbaarheid ten volle bewezen hadden. Met de zender was het mogelijk verzamelde informatie snel en versluierd aan de Centrale te leveren. Het risico van het gebruik was niet onaanzienlijk, omdat veiligheidsdiensten de uitzendingen uitpeilden en de plaats van uitzending konden lokaliseren.

In de loop der jaren is een aantal zenders door de Binnenlandse Veiligheidsdienst onderschept. Berichten werden gecodeerd verzonden. Hiervoor had de agent zogenaamde one-time-pads ter beschikking: op micropapier vermelde cijferreeksen, met begin- en eindcoderingen. Ontcijfering was alleen mogelijk met behulp van cijferreeksen en een codesleutel.

De snelzender was een communicatiemiddel tussen een agent en de (Oost-Duitse) Centrale

De snelzender was een communicatiemiddel tussen een agent en de (Oost-Duitse) Centrale