Trapcontainers

De voorwerpen op onderstaande foto, in het Duitse jargon 'Erddorn' genoemd, werden gebruikt voor het op heimelijke wijze overdragen van in de meeste gevallen geld, maar soms ook informatiemateriaal.

Inhoud veilig bewaard

Door hun vorm en afdichting konden deze trapcontainers gemakkelijk in de grond gestampt worden en daar lang blijven zitten zonder dat de inhoud schade leed. Een markering erboven zorgde ervoor dat degene die de container kwam ophalen, hem gemakkelijk kon terugvinden.

Snelzenderberichten

De bergplaats van de container werd via brieven in geheimschrift of via snelzenderberichten doorgegeven. Het gebruik van dit soort containers was vrij populair.

'Erddorn', voorwerpen voor heimelijke overdragen van geld of informatiemateriaal.

Deze in het Duitse jargon 'Erddorn' genoemde voorwerpen werden gebruikt voor het op heimelijke wijze overdragen van in de meeste gevallen geld, maar soms ook informatiemateriaal.