Trapcontainers

Deze in het Duitse jargon 'Erddorn' genoemde voorwerpen werden gebruikt voor het op heimelijke wijze overdragen van in de meeste gevallen geld, maar soms ook informatiemateriaal.

Door hun vorm en afdichting konden deze trapcontainers gemakkelijk in de grond gestampt worden en daar lang blijven zitten zonder dat de inhoud schade leed. Een markering erboven zorgde ervoor dat degene die de container kwam ophalen, hem gemakkelijk kon terugvinden. De bergplaats van de container werd via brieven in geheimschrift of via snelzenderberichten doorgegeven. Het gebruik van dit soort containers was vrij populair.