Motie over het waarborgen van de naleving van mensenrechten in de inlichtingensfeer

Motie van het Kamerlid Voortman over het waarborgen van de naleving van mensenrechten in de inlichtingensfeer.