Kamerbrief: Jaarrapportage maatschappelijke en juridische correspondentie voor 2013

Kamerbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de modernisering van de overheid.

De brief betreft een jaarrapportage van de maatschappelijke en juridische correspondentie van 2013.