Aanbieding van het jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2013-2014

Aanbiedingsbrief van de Commissie van Toezicht betreffende Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) voor het jaarverslag 2013 - 2014.