Kamerstuk: Verslag van een algemeen overleg over Cyber Security

Op 27 maart 2014 hebben de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Defensie met Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie overleg gevoerd.

Tijdens het overleg kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Cyber Security Beeld Nederland;
  • Nationale Cyber Security Strategie 2;
  • De versterking van de positie van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).