Verslag van een algemeen overleg over het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland

Op 10 april 2014 heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie een overleg gevoerd met Minister Opstelten van Veiligheid en justitie.

Het overleg ging over het Dreigingsbeeld Terrorisme in Nederland.

Tijdens het overleg werden de volgende brieven besproken:

  • Evaluatie van de Wet opsporing terroristische misdrijven
  • Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 35
  • Beleidsbevindingen Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 35
  • Mededeling Preventie Radicalisering