Verslag van een expertmeeting over cyberintelligence en publiek belang

De commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Veiligheid en Justitie (V&J), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ), Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Economische Zaken (EZ) hebben op dinsdag 6 mei een expertmeeting met deskundigen gevoerd over cyberintelligence en publiek belang.