Kamervragen over de opslag van vertrouwelijke data door overheidsorganisaties en semi-publieke instellingen

Kamervragen van de Kamerleden De Liefde, Moors, Dijkhoff en Litjens (allen VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de opslag van vertrouwelijke data door overheidsorganisaties en sem-publieke instellingen.

Aan het eind is er een mededeling van Minister Plasterk (BZK).