Verslag van schriftelijk overleg over JBZ-Raad

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de brief inzake de mededeling actiekader Hyogo na 2015, de brief inzake het verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 5 en 6 juni 2014 en de brief inzake de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 8 en 9 juli 2014.