Motie over het weer instellen van grenscontroles

Motie van de Kamerleden Bosma en Wilders over het weer instellen van grenscontroles.