Kamervragen over de opslag van vertrouwelijke data door overheidsorganisaties en semi-publieke instellingen

Antwoord van Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) op vragen van de Kamerleden De Liefde, Moors, Dijkhoff en Litjens (allen VVD) over de opslag van vertrouwelijke data door overheidsorganisaties en semi-publieke instellingen.