Kamervragen over het intrekken Verklaring van Geen Bezwaar

Kamervragen van de vaste commissie voor Defensie aan de Minister van Defensie over het intrekken Verklaring van Geen Bezwaar.