Kamervragen over bespioneren van Nederlanders door de NSA

Kamervragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bespioneren van Nederlanders door de NSA. De Kamervragen zijn beantwoord door Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).