Memorie van toelichting over de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

Memorie van toelichting over een verandering in de Grondwet van de bepaling van de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim.