Jaarverslag CIVD over 2016

De Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) heeft haar jaarverslag over 2016 naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

De CIVD houdt parlementair toezicht op het vertrouwelijke deel van het werk van de AIVD (en MIVD).

De leden van de commissie worden periodiek geïnformeerd over de stand van zaken in operationele onderzoeken van de AIVD en krijgen inzicht in bijvoorbeeld het geheime deel van het jaarverslag.

Over de inhoud van de vergaderingen van de CIVD kan, vanwege het staatsgeheime karakter, beperkt informatie worden gedeeld.

Wel staat in het jaarverslag dat de commissie in 2016 in totaal 16 keer bijeenkwam ten behoeve van reguliere vergaderingen, extra vergaderingen (bijvoorbeeld naar aanleiding van een specifieke gebeurtenis), gesprekken met de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en de Algemene Rekenkamer (ARK), en een werkbezoek aan de AIVD. Dit is minder vaak dan in 2015, toen de commissie 19 keer bij elkaar kwam. Ook was de opkomst in 2016 lager dan voorgaande jaren. Sinds dit wordt bijgehouden (2014), lag de gemiddelde opkomst rond de 70%. In 2016 was dit gemiddeld 54%.

Verder staat in het jaarverslag een korte toelichting op de onderwerpen die besproken zijn.

Lees meer over de controle op de AIVD.