Tekst Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 in Staatsblad

Tekst van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, gepubliceerd in het Staatsblad op 17 augustus 2017 na akkoord van de Tweede en Eerste Kamer.