Kamerbrief over uitstel inwerkingtreding Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren, over de datum van inwerkingtreding van de nieuwe Wiv.

Wiv gaat waarschijnlijk in per 1 mei 2018

Door de uitgebreide procedure voor de inrichting van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) is 1 januari 2018 niet haalbaar. Naast het advies van diverse hoge juridische raden, zoals de Raad van State en de Hoge Raad, moeten de nieuwe leden ook een veiligheidsonderzoek van de zwaarste categorie ondergaan. Vermoedelijk gaat de nieuwe Wiv nu in per 1 mei 2018.

Op 21 maart 2018 zal daarnaast ook nog een raadgevend referendum over de nieuwe wet worden gehouden.