Kamerbrief over jaarplan AIVD 2018

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het jaarplan van de AIVD voor 2018. In dit document worden de prioriteiten en accenten binnen de onderzoeken van de AIVD in hoofdlijnen beschreven.