Beantwoording vragen van het lid Van Raak over het bericht dat AIVD en kabinet burgers misleiden

Antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de vragen gesteld door lid Van Raak (SP) over het bericht dat AIVD en kabinet burgers misleiden. De vragen zijn gesteld op 20 december 2017.