Privacy Impact Assessment over voorstel nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Privacy Impact Assessment (PIA) over het voorstel van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De PIA is opgesteld op verzoek van het kabinet.