De AIVD brengt regelmatig de bevindingen uit zijn onderzoeken naar buiten. Dit gebeurt in de vorm van Kamerstukken, maar ook met publicaties per aandachtsgebied. Daarnaast brengen wij jaarlijks het AIVD-jaarverslag uit met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het dreigingsbeeld voor Nederland.

714 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over heimelijke beïnvloeding van de publieke opinie door statelijke actoren

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken ten aanzien van heimelijke beïnvloeding.

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-12-2017

Kamerbrief over Wiv 2017 en het regeerakkoord

Brief van minister Ollongren (BZK) aan de Tweede Kamer over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-12-2017

AIVD kerstpuzzel 2017: opgaven en antwoordformulier

Het insturen van oplossingen kon tot en met maandag 15 januari 2018. Die inzendingstermijn is verstreken, maar de puzzel blijft...

Publicatie | 12-12-2017

Gastcolumn Rob Bertholee in Nederlands Dagblad

Directeur-generaal van de AIVD, Rob Bertholee, heeft voor het Nederlands Dagblad van 29 november een gastcolumn geschreven over...

Publicatie | 29-11-2017

Opgave persoonlijke gegevens veiligheidsonderzoek C

Dit formulier is de basis voor een veiligheidsonderzoek. Het veiligheidsonderzoek is gericht op het verkrijgen van een beeld...

Formulier | 27-11-2017

Opgave persoonlijke gegevens veiligheidsonderzoek Burgerluchtvaart

Dit formulier is de basis voor een veiligheidsonderzoek. Het veiligheidsonderzoek is gericht op het verkrijgen van een beeld...

Formulier | 27-11-2017

Opgave persoonlijke gegevens veiligheidsonderzoek B

Dit formulier is de basis voor een veiligheidsonderzoek. Het veiligheidsonderzoek is gericht op het verkrijgen van een beeld...

Formulier | 27-11-2017

Opgave persoonlijke gegevens veiligheidsonderzoek A

Dit formulier is de basis voor een veiligheidsonderzoek. Het veiligheidsonderzoek is gericht op het verkrijgen van een beeld...

Formulier | 27-11-2017

Beantwoording Kamervragen Van Raak over meer voorbeelden beïnvloeding Rusland

Beantwoording van Kamervragen van Ronald van Raak (SP) door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een...

Kamerstuk: Kamervragen | 20-11-2017

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 46

Kamerstuk | 20-11-2017