De AIVD brengt regelmatig de bevindingen uit zijn onderzoeken naar buiten. Dit gebeurt in de vorm van Kamerstukken, maar ook met publicaties per aandachtsgebied. Daarnaast brengen wij jaarlijks het AIVD-jaarverslag uit met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het dreigingsbeeld voor Nederland.

715 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 46

Kamerstuk | 20-11-2017

AIVD-publicatie 'Jihadistische vrouwen, een niet te onderschatten dreiging'

Publicatie van de AIVD over de rol van vrouwen binnen het jihadisme. Deze moet niet onderschat worden. Deze vrouwen zijn...

Publicatie | 17-11-2017

Inzageverzoek NVSH

Deze documenten zijn het resultaat van een aanvraag tot kennisneming van informatie, ofwel aanvraag tot inzage...

Publicatie | 17-11-2017

Is de AIVD geïnteresseerd in mijn medische gegevens?

De AIVD is in zijn algemeenheid niet geïnteresseerd in medische gegevens. Wij zullen nooit willekeurig en zomaar medische...

Vraag en antwoord

Kamerbrief over beïnvloeding van publieke opinie door statelijke actoren (vervolg)

Kamerbrief van de minister BZK op verzoek van Lodewijk Asscher (PvdA) met aanvullende informatie over de beïnvloeding van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-11-2017

Kamerbrief over heimelijke politieke beïnvloeding en digitale aanvallen

Kamerbrief over beïnvloeding van de publieke opinie door andere landen. De brief is een toezegging van de regering aan Kamerlid...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-11-2017

Regeling tarieven veiligheidsonderzoeken

Tekst van de Regeling tarieven veiligheidsonderzoeken gepubliceerd in de Staatscourant van 3 november 2017.

Kamerstuk | 03-11-2017

Inzageverzoek Elorg

Deze documenten zijn het resultaat van een aanvraag tot kennisneming van informatie, ofwel aanvraag tot inzage...

Publicatie | 02-11-2017

Worden de bevoegdheden van de AIVD met de nieuwe Wiv uitgebreid?

Wat vooral wordt uitgebreid zijn de controle en het toezicht op ons werk. De bevoegdheden worden verruimd en kunnen breder...

Vraag en antwoord

Factsheet Wiv 2017

Een factsheet over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

Publicatie | 01-11-2017