De AIVD brengt regelmatig de bevindingen uit zijn onderzoeken naar buiten. Dit gebeurt in de vorm van Kamerstukken, maar ook met publicaties per aandachtsgebied. Daarnaast brengen wij jaarlijks het AIVD-jaarverslag uit met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het dreigingsbeeld voor Nederland.

644 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Voordrachten voor de toetsingscommissie en de afdeling klachtbehandeling van de CTIVD

De vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken draagt voor de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) vier leden inclusief...

Kamerstuk | 24-01-2018

'Naar aanleiding van': Moordvrouw: 'we bepalen zelf de regels’

In het nieuwe seizoen van Moordvrouw (RTL4) ziet de kijker de hoofdrolspelers terug in een andere vorm: zij zijn geen...

Publicatie | 21-01-2018

Beantwoording vragen van het lid Van Raak over het bericht dat AIVD en kabinet burgers misleiden

Antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de vragen gesteld door lid Van Raak (SP) over het...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-01-2018

Beantwoording vragen van het lid Kuiken over het gevaar van rechts-extremisme

Antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Justitie en Veiligheid op de...

Kamerstuk: Kamervragen | 10-01-2018

Kamerbrief over jaarplan AIVD 2018

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het jaarplan van de AIVD voor 2018. In dit document...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-12-2017

Op reis naar het buitenland

Zakelijke reizen naar het buitenland brengen spionagerisico's met zich mee. Deze informatiefolder helpt u bij het nemen van...

Brochure | 20-12-2017

Kamerbrief over heimelijke beïnvloeding van de publieke opinie door statelijke actoren

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken ten aanzien van heimelijke beïnvloeding.

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-12-2017

Kamerbrief over Wiv 2017 en het regeerakkoord

Brief van minister Ollongren (BZK) aan de Tweede Kamer over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-12-2017

AIVD kerstpuzzel 2017: opgaven en antwoordformulier

Het insturen van oplossingen kon tot en met maandag 15 januari 2018. Die inzendingstermijn is verstreken, maar de puzzel blijft...

Publicatie | 12-12-2017

Gastcolumn Rob Bertholee in Nederlands Dagblad

Directeur-generaal van de AIVD, Rob Bertholee, heeft voor het Nederlands Dagblad van 29 november een gastcolumn geschreven over...

Publicatie | 29-11-2017