In AIVD-publicaties duiden we ontwikkelingen in de wereld op basis van ons inlichtingenonderzoek op dat moment. Met open publicaties (en via Kamerbrieven en beantwoording van Kamervragen) draagt de AIVD bij aan het publieke debat over een bepaald thema.

Publicaties zijn bedoeld om context te geven aan bijvoorbeeld overheidsinstanties, lokaal bestuur, politiek, wetenschap en media. Een AIVD-publicatie beschrijft een algemeen beeld dat in individuele gevallen kan afwijken. Jaarlijks brengen wij verder nog het AIVD-jaarverslag uit.

745 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wat bedoelt de AIVD met metadata-analyse?

De communicatie tussen personen (en/organisaties) bestaat uit twee elementen: metadata en inhoud. Wij analyseren deze gegevens ...

Vraag en antwoord

Waarom verzamelt de AIVD gegevens van de kabel?

Via onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (OOG) kunnen wij mogelijke dreigingen voor de nationale veiligheid eerder ...

Vraag en antwoord

Tapt de AIVD het internet af?

Wij werken onderzoeksopdrachtgericht en mogen volgens de wet alleen datastromen verzamelen die verband houden met onze ...

Vraag en antwoord

Krijgen (kandidaat-)politici een veiligheidsonderzoek?

Kandidaten voor de Eerste en Tweede Kamer, Provinciale Staten of gemeenteraad krijgen geen veiligheidsonderzoek om de schijn ...

Vraag en antwoord

Wie meldt de uitkomst als er een naslag is gedaan?

In 2 gevallen mag alleen de minister BZK informeren: kandidaat-vertegenwoordigers en kandidaat-leden Koninklijke familie, bij ...

Vraag en antwoord

Hoe gaat naslag door de AIVD in zijn werk?

Hoe gaat de naslag in de eigen systemen van de AIVD op verzoek van anderen in zijn werk?

Vraag en antwoord

Deelt de AIVD mijn gegevens zomaar met andere landen?

De AIVD mag niet zomaar gegevens delen met het buitenland. Lees welke regels hiervoor zijn opgenomen in de wet.

Vraag en antwoord

Heeft de AIVD contact met de CIA?

De AIVD werkt samen met inlichtingen- veiligheidsdiensten in de hele wereld. Vanwege de bronbescherming kunnen wij in het ...

Vraag en antwoord

Wisselt de AIVD gegevens uit met buitenlandse diensten?

De AIVD mag onder bepaalde voorwaarden gegevens uitwisselen met een buitenlandse collega-dienst, maar hiervoor gelden in de wet...

Vraag en antwoord

Cybersecuritybeeld Nederland 2018: digitale dreiging neemt toe

Het Cybersecuritybeeld Nederland 2018 (CSBN) van de NCTV is mede tot stand gekomen dankzij informatie van de AIVD.

Kamerstuk | 13-06-2018