De AIVD brengt regelmatig de bevindingen uit zijn onderzoeken naar buiten. Dit gebeurt in de vorm van Kamerstukken, maar ook met publicaties per aandachtsgebied. Daarnaast brengen wij jaarlijks het AIVD-jaarverslag uit met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het dreigingsbeeld voor Nederland.

643 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over beïnvloeding van publieke opinie door statelijke actoren (vervolg)

Kamerbrief van de minister BZK op verzoek van Lodewijk Asscher (PvdA) met aanvullende informatie over de beïnvloeding van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-11-2017

Kamerbrief over heimelijke politieke beïnvloeding en digitale aanvallen

Kamerbrief over beïnvloeding van de publieke opinie door andere landen. De brief is een toezegging van de regering aan Kamerlid...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-11-2017

Regeling tarieven veiligheidsonderzoeken

Tekst van de Regeling tarieven veiligheidsonderzoeken gepubliceerd in de Staatscourant van 3 november 2017.

Kamerstuk | 03-11-2017

Inzageverzoek Elorg

Deze documenten zijn het resultaat van een aanvraag tot kennisneming van informatie, ofwel aanvraag tot inzage...

Publicatie | 02-11-2017

Worden de bevoegdheden van de AIVD met de nieuwe Wiv uitgebreid?

Wat wordt uitgebreid zijn vooral de controle en het toezicht op ons werk. Onze bevoegdheden veranderen op technisch vlak en...

Vraag en antwoord

Factsheet Wiv 2017

Een factsheet over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

Publicatie | 01-11-2017

Kamerbrief over uitstel inwerkingtreding Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren, over de datum van inwerkingtreding van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-11-2017

Verzamelen jullie ook gegevens van onschuldige burgers?

De AIVD mag datastromen onderzoeken die verband houden met onze onderzoeken. Wij werken onderzoeksopdrachtgericht. De minister...

Vraag en antwoord

Mag de AIVD mij hacken?

Ja, maar dat doen wij niet zomaar. Een bijzondere bevoegheid als hacken mogen wij alleen inzetten als dat noodzakelijk is voor...

Vraag en antwoord

Mag de AIVD met een 'sleepnet' allerlei gegevens van datakabels binnenhalen?

Nee, de AIVD doet heel gericht onderzoek. De regering bepaalt in de 'Geïntegreerde Aanwijzing' welke dreigingen wij moeten...

Vraag en antwoord