De AIVD brengt regelmatig de bevindingen uit zijn onderzoeken naar buiten. Dit gebeurt in de vorm van Kamerstukken, maar ook met publicaties per aandachtsgebied. Daarnaast brengen wij jaarlijks het AIVD-jaarverslag uit met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het dreigingsbeeld voor Nederland.

714 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerstuk over de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000

Kamerstuk over de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijnen va het Europees parlement en de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-11-2014

Kamerstuk over het wetgevingsoverleg over de politie

Kamerbrief over het overleg van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-11-2014

Kamervragen over staatshulpeisende Jihadgemeenten

Kamervragen van Marcouch (PvdA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie. De kamervragen gaan over het bericht dat...

Kamerstuk: Kamervragen | 25-11-2014

Kamervragen over de uitwisseling van persoonsgegevens door de Belastingdienst, AIVD, politie en justitie

Kamervragen van Schouw (D66) en Oosenburg (PvdA) aan Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) over de uitwisseling van...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-11-2014

Kamerbrief over hulp van Rijk bij jihadisten

Kamebrief van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) over de begroting en aanpak van polarisatie, radicalisering en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-11-2014

Nota over de toestand van 's Rijks Financiën

Deze nota over de toestand van 's Rijks Financiën bestaat uit een lijst van vragen en antwoorden. Het is opgesteld door de...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 23-11-2014

Kamerstuk over de evaluatie Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002

Kamerbrief van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie over de evaluatie van Wet op de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-11-2014

Informatieblad over quantumcomputers

Het is verstandig vroegtijdig te beginnen met het voorbereiden van data-encryptie op de komst van quantumcomputers. Dat...

Publicatie | 20-11-2014

Kamervragen over een illigale Marokkaan die een terreuraanslag wilde plegen

Kamervragen van Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) over een illigale Marokkaan die een terreuraanslag wilde plegen. Deze...

Kamerstuk: Kamervragen | 20-11-2014

Kamerstuk over de wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken

Deze kamerbrief gaat over de wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken in verband met het opnemen van een grondslag voor het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-11-2014