In AIVD-publicaties duiden we ontwikkelingen in de wereld op basis van ons inlichtingenonderzoek op dat moment. Met open publicaties (en via Kamerbrieven en beantwoording van Kamervragen) draagt de AIVD bij aan het publieke debat over een bepaald thema.

Publicaties zijn bedoeld om context te geven aan bijvoorbeeld overheidsinstanties, lokaal bestuur, politiek, wetenschap en media. Een AIVD-publicatie beschrijft een algemeen beeld dat in individuele gevallen kan afwijken. Jaarlijks brengen wij verder nog het AIVD-jaarverslag uit.

762 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerstuk over het wetgevingsoverleg over de politie

Kamerbrief over het overleg van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-11-2014

Kamervragen over staatshulpeisende Jihadgemeenten

Kamervragen van Marcouch (PvdA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie. De kamervragen gaan over het bericht dat ...

Kamerstuk: Kamervragen | 25-11-2014

Kamervragen over de uitwisseling van persoonsgegevens door de Belastingdienst, AIVD, politie en justitie

Kamervragen van Schouw (D66) en Oosenburg (PvdA) aan Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) over de uitwisseling van ...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-11-2014

Kamerbrief over hulp van Rijk bij jihadisten

Kamebrief van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) over de begroting en aanpak van polarisatie, radicalisering en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-11-2014

Nota over de toestand van 's Rijks Financiën

Deze nota over de toestand van 's Rijks Financiën bestaat uit een lijst van vragen en antwoorden. Het is opgesteld door de vaste ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 23-11-2014

Kamerstuk over de evaluatie Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002

Kamerbrief van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie over de evaluatie van Wet op de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-11-2014

Informatieblad over quantumcomputers

Het is verstandig vroegtijdig te beginnen met het voorbereiden van data-encryptie op de komst van quantumcomputers. Dat adviseert ...

Publicatie | 20-11-2014

Kamervragen over een illigale Marokkaan die een terreuraanslag wilde plegen

Kamervragen van Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) over een illigale Marokkaan die een terreuraanslag wilde plegen. Deze ...

Kamerstuk: Kamervragen | 20-11-2014

Kamerstuk over de wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken

Deze kamerbrief gaat over de wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken in verband met het opnemen van een grondslag voor het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-11-2014

Kamerstuk over de wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake kentekengegevens

Kamerbrief vna de Minister van Veiligheid en Justitie (Opstelten) over de wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-11-2014