De AIVD brengt regelmatig de bevindingen uit zijn onderzoeken naar buiten. Dit gebeurt in de vorm van Kamerstukken, maar ook met publicaties per aandachtsgebied. Daarnaast brengen wij jaarlijks het AIVD-jaarverslag uit met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het dreigingsbeeld voor Nederland.

725 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Verslag van overleg over de rol van de overheid bij digitale datavewerking en -uitwisseling

Verslag van een schriftelijk overleg van de rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling. Leden van de...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 07-10-2014

Kamerbrief over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens

Kamerbrief over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Deze brief is van de Minister van Veiligheid en Justitite...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-10-2014

Vragen en antwoorden over bestrijding internationaaal terrorisme

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Ministers van Buitenlandse Zaken, van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-10-2014

Kamervragen over de relatie tussen prins Bernhard en de geheime diensten

Kamervragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister-President over de relatie tussen prins Bernhard en de geheime diensten. 

Kamerstuk: Kamervragen | 02-10-2014

Reactie op het bericht dat AIVD en OM via de achterdeur aan gegevens van de Belastingdienst komen

Kamerbrief van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) over de verwerki en bescherming van persoonsgegevens. De Minister...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-10-2014

Kamerbrief over grondrechten in een pluriforme samenleving

Kamerbrief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de grondrechten in een pluriforme samenleving. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-09-2014

Kamerbrief over de moord op Th. van Gogh

Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de tweede kamer. Wilders (PVV) heeft gevraagd om een...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-09-2014

Motie over de rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling

Motie van leden Strik, Van Boxtel, Franken, K.G. de Vries en Gerkens over de rol van de overheid bij digitale dataverwerking en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-09-2014

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring,...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 23-09-2014

Verslag van overleg over toezichtsverslagen AIVD en MIVD

Op 2 juli 2014 heeft de vaste commissie voor Defensie (voorzitter Ten Broeke) overleg gevoerd met Minister Hennis-Plasschaert...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-09-2014