De AIVD brengt regelmatig de bevindingen uit zijn onderzoeken naar buiten. Dit gebeurt in de vorm van Kamerstukken, maar ook met publicaties per aandachtsgebied. Daarnaast brengen wij jaarlijks het AIVD-jaarverslag uit met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het dreigingsbeeld voor Nederland.

643 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Verslag van een expertmeeting over cyberintelligence en publiek belang

De commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Veiligheid en Justitie (V&J), Binnenlandse Zaken en de Hoge...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 06-06-2014

Verslag van een algemeen overleg over mensenrechten in Nederland

Op 10 April 2014 hebben de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken een...

Kamerstuk: Kamervragen | 06-06-2014

Kamervragen over Nederlandse zelfmoordjihadisten in martelarenvideo's

Antwoord van Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie...

Kamerstuk: Kamervragen | 04-06-2014

Kamervragen over Nederlandse zelfmoordjihadisten

Antwoord van Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie...

Kamerstuk: Kamervragen | 04-06-2014

Kamervragen over bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Lijst van kamervragen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan de Algemene Rekenkamer over het rapport:...

Kamerstuk: Kamervragen | 04-06-2014

Verslag van een algemeen overleg over het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland

Op 10 april 2014 heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie een overleg gevoerd met Minister Opstelten van Veiligheid...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-06-2014

Wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken rondom het doorberekenen van kosten van het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken

Brief van Minister Plasterk (BZK) met de wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken in verband met het opnemen van een...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 02-06-2014

Kamerstuk: Voorjaarsnota 2014

Brief van de Minister van Financiën met de Voorjaarsnota voor 2014.

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-06-2014

Kamervragen over de relatie tussen prins Bernhard en de geheime diensten

Kamervragen van het Kamerlid Van Raap (SP) aan de Minister-President over de relatie tussen prins Bernhard en de geheime diensten.

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-05-2014

Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2013

Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2013.

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-05-2014