De AIVD brengt regelmatig de bevindingen uit zijn onderzoeken naar buiten. Dit gebeurt in de vorm van Kamerstukken, maar ook met publicaties per aandachtsgebied. Daarnaast brengen wij jaarlijks het AIVD-jaarverslag uit met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het dreigingsbeeld voor Nederland.

644 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2013

Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2013.

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-05-2014

Kamerstuk: Verslag van een algemeen overleg over Cyber Security

Op 27 maart 2014 hebben de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Defensie met Minister...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-05-2014

Kamerstuk: Verslag van een algemeen overleg over digititale oorlogvoering

Op 26 maart 2014 hebben de vaste commissie voor Defensie, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie voor...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-05-2014

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Wonen en Rijksdienst 2013

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Wonen en Rijksdienst 2013.

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-05-2014

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2013

Jaarverslag van het Ministerie Van Algemene Zaken, Het Kabinet Der Koningin en de COmmissie van Toezicht Betreffende de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-05-2014

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2013

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2013

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-05-2014

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013.

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-05-2014

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2013

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2013.

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-05-2014

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2013

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2013.

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-05-2014

Motie over het monitoren van Turks-Islamistische instellingen door de AIVD

Motie van het Kamerlid De Graaf over het monitoren van Turks-Islamitische instellingen door de AIVD.

Kamerstuk | 15-05-2014