In AIVD-publicaties duiden we ontwikkelingen in de wereld op basis van ons inlichtingenonderzoek op dat moment. Met open publicaties (en via Kamerbrieven en beantwoording van Kamervragen) draagt de AIVD bij aan het publieke debat over een bepaald thema.

Publicaties zijn bedoeld om context te geven aan bijvoorbeeld overheidsinstanties, lokaal bestuur, politiek, wetenschap en media. Een AIVD-publicatie beschrijft een algemeen beeld dat in individuele gevallen kan afwijken. Jaarlijks brengen wij verder nog het AIVD-jaarverslag uit.

745 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Inzageverzoek onderzoek naar beeldvorming van het Nederlands publiek over de AIVD

Hoe zien mensen de AIVD en wat verwachten ze ervan?

Publicatie | 29-05-2018

Naar aanleiding van: bescherming van persoonsgegevens

Deze weken is in de media veel aandacht voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin staat hoe instanties om...

Publicatie | 25-05-2018

Besluit over mandaat bij toestemmingsverlening samenwerking met buitenlandse collega-diensten

Besluit over het verlenen van mandaat aan de directeur-generaal om zelf te bepalen tot samenwerking over te gaan met een ...

Kamerstuk | 18-05-2018

Beleid AIVD en MIVD over omgang met 'onbekende kwetsbaarheden'

Beleid van de AIVD ten aanzien van het omgaan met ontdekte kwetsbaarheden in hard- of software. Het beleid is om de leverancier...

Publicatie | 01-05-2018

Beleid AIVD en MIVD over het verwerven en verwerken van bulkdatasets

De AIVD kan bulkdatasets op internet verwerven voor zijn kerntaak om de nationale veiligheid te beschermen. Bulkdatasets zijn ...

Publicatie | 01-05-2018

Opgave persoonlijke gegevens veiligheidsonderzoeken Politie

Formulier | 01-05-2018

Regeling omtrent de naslag op verzoek van anderen naar personen en organisaties

Regeling gepubliceerd in de Staatscourant als invulling van de taak van de AIVD om naslag te kunnen naar een specifieke...

Kamerstuk | 26-04-2018

Diverse besluiten en regelingen naar aanleiding van inwerkingtreding Wiv 2017

Publicatie van besluit van de ministers van BZK en Defensie ten aanzien van beleidsregels mbt de Wiv 2017 over uitwisselen van ...

Kamerstuk | 26-04-2018

Kamerbrief over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017)

Brief van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Tweede Kamer over de Wiv 2017 die...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-04-2018

Kamerbrief over raadplegen van informanten

Brief van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Tweede Kamer waarin ze nader...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-04-2018