De AIVD brengt regelmatig de bevindingen uit zijn onderzoeken naar buiten. Dit gebeurt in de vorm van Kamerstukken, maar ook met publicaties per aandachtsgebied. Daarnaast brengen wij jaarlijks het AIVD-jaarverslag uit met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het dreigingsbeeld voor Nederland.

643 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Mag de AIVD zelf bepalen waar hij onderzoek naar doet?

Nee. De AIVD verzamelt alleen gegevens die nodig zijn om de nationale veiligheid te beschermen.

Vraag en antwoord

Deelt de AIVD zomaar gegevens van mij met andere landen?

De AIVD kan niet zomaar gegevens doorsturen naar het buitenland. Om de nationale veiligheid te kunnen beschermen, is het wel...

Vraag en antwoord

Krijg ik de AIVD achter me aan als ik illegaal een film of serie download?

De AIVD richt zich puur op het onderzoeken van dreigingen voor onze democratische rechtsorde en nationale veiligheid. Die komen...

Vraag en antwoord

Houdt de AIVD precies bij wat ik zeg op WhatsApp of Facebook?

Nee, dat klopt niet. De AIVD houdt niet voortdurend de telefoons van alle Nederlanders in de gaten om te kijken wat voor...

Vraag en antwoord

Slaat de AIVD mijn DNA op in een databank?

De AIVD zal niet zonder meer een DNA-profiel van een burger opstellen en bewaren. In bepaalde gevallen mogen wij na toestemming...

Vraag en antwoord

Beantwoording Kamervragen over kopen onderdelen massavernietigingswapens

Antwoorden van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de Minister van Buitenlandse Zaken en de...

Kamerstuk: Kamervragen | 26-10-2017

'Naar aanleiding van’: e-mail spoofing en de AIVD

In de media was aandacht voor de mogelijkheden van e-mail spoofing. Dit is het verzenden van e-mails waarbij kort gezegd het...

Publicatie | 25-10-2017

Beantwoordingen Kamervragen Verhoeven (D66) over bijeenkomst terrorisme-experts in Nederland

In antwoord op Kamervragen van Verhoeven (D66) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-10-2017

Inzageverzoek Dierenbevrijdingsfront

Deze documenten zijn het resultaat van een aanvraag tot kennisneming van informatie, ofwel aanvraag tot inzage...

Publicatie | 09-10-2017

'Naar aanleiding van': de nieuwe wet

In de media is veel aandacht voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017. Een wet die complex is,...

Publicatie | 29-09-2017