De AIVD brengt regelmatig de bevindingen uit zijn onderzoeken naar buiten. Dit gebeurt in de vorm van Kamerstukken, maar ook met publicaties per aandachtsgebied. Daarnaast brengen wij jaarlijks het AIVD-jaarverslag uit met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het dreigingsbeeld voor Nederland.

714 publicaties

Alleen de eerste 500 publicaties zijn getoond. Pas, indien gewenst, uw zoekopdracht aan om de resultaten te beperken.

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamervragen over het bericht dat Van der G. zijn leven niet zeker is

Kamervragen van de Kamerleden Berndsen-Jansen en Schouw (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over...

Kamerstuk: Kamervragen | 30-07-2014

Verslag van algemeen overleg over het arbeidsmarktbeleid

Een algemeen overleg door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-07-2014

Kamerbrief over de aanpassing van het dual-useverordening in de EU en over het Europese wapenexportbeleid

Kamerbrief van de Ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse zaken over de aanpassing...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-07-2014

Verslag van een schriftelijk overleg over de informele JBZ-raad van 8-9 juli 2014

Antwoord op vragen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie door de Minister en Staatssecretaris van Veiligheid en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-07-2014

Kamerbrief over de beleidsreactie op de rapportage werkgroep Economische Veiligheid

Kamerbrief van de Minister van Veiligheid en Justitie over de beleidsreactie op de rapportage werkgroep Economische Veiligheid.

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-07-2014

Kamerbrief over de JBZ-Raad

Een kamerbrief van Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie), mede namens de Minister van Defensie aan de Kamer. Het is...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-07-2014

Kamerbrief over de Joint Sigint Cyber Unit

Kamerbrief van de Ministers Hennis-Plasschaert (Defensie) en Plasterk (BZK over de Joint Sigint Cyber Unit.

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-07-2014

Memorie van toelichting over de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

Memorie van toelichting over een verandering in de Grondwet van de bepaling van de onschendbaarheid van het brief-, telefoon-...

Kamerstuk: Memorie van toelichting | 22-07-2014

Kamervragen over het jaarverslag en slotwet omtrent de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2013

Een lijst van vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken aan de Minister-President, Minister van Algemene Zaken,...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-07-2014

Kamervragen over bespioneren van Nederlanders door de NSA

Antwoord van Minister Plasterk (BZK) op vragen van het Kamerlid Van Raak over het bespioneren van Nederlanders door de NSa.

Kamerstuk: Kamervragen | 16-07-2014