De AIVD brengt regelmatig de bevindingen uit zijn onderzoeken naar buiten. Dit gebeurt in de vorm van Kamerstukken, maar ook met publicaties per aandachtsgebied. Daarnaast brengen wij jaarlijks het AIVD-jaarverslag uit met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het dreigingsbeeld voor Nederland.

643 publicaties

Alleen de eerste 500 publicaties zijn getoond. Pas, indien gewenst, uw zoekopdracht aan om de resultaten te beperken.

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Inzageverzoek Stichting Opstand

Deze documenten zijn het resultaat van een aanvraag tot kennisneming van informatie over 'Stichting Opstand', aanwezig in de...

Publicatie | 07-05-2014

Aanbieding van het jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2013-2014

Aanbiedingsbrief van de Commissie van Toezicht betreffende Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) voor het jaarverslag...

Kamerstuk | 01-05-2014

Kamerbrief over vliegramp MH17

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-04-2014

Jaarverslag AIVD 2013

In het jaarverslag van 2013 staat dat het aantal jihadstrijders dat vanuit Nederland naar Syrië vertrekt nog steeds groeit. Een...

Jaarverslag | 24-04-2014

Kamerbrief: Aanbieding van openbaar jaarverslag van Militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst voor 2013

Kamerbrief van Hennis-Plasschaert (Defensie) behorend bij het openbaar jaarverslag van de Militaire inlichtingen-...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-04-2014

Kamerbrief: Jaarrapportage maatschappelijke en juridische correspondentie voor 2013

Kamerbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de modernisering van de overheid. De brief...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-04-2014

Kamervragen over het weigeren van meerjarige tapstatistieken van de AIVD openbaar te maken

Antwoord van Minister Plasterk (BZK) op de vragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over het weigeren van meerjarige...

Kamerstuk: Kamervragen | 23-04-2014

Gewijzigde motie over alleen uitwisselen data met buitenlandse diensten na toestemming van de Minister

Gewijzigde motie van het Kamerlid Schouw over het alleen uitwisselen van data met buitenlandse diensten na toestemming van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-04-2014

Gewijzigde motie over nieuwe afspraken over de eerbiediging van mensenrechten

Gewijzigde motie van de Kamerleden Segers, Schouw en Recourt over nieuwe afspraken over de eerbiediging van mensenrechten.

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-04-2014

Gewijzigde motie over de zekerheid voor burgers dat de fundamentele mensenrechten worden gerespecteerd

Gewijzigde motie van de Kamerleden Van Raak en Recourt over de zekerheid voor burgers dat de fundamentele mensenrechten worden...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-04-2014