In AIVD-publicaties duiden we ontwikkelingen in de wereld op basis van ons inlichtingenonderzoek op dat moment. Met open publicaties (en via Kamerbrieven en beantwoording van Kamervragen) draagt de AIVD bij aan het publieke debat over een bepaald thema.

Publicaties zijn bedoeld om context te geven aan bijvoorbeeld overheidsinstanties, lokaal bestuur, politiek, wetenschap en media. Een AIVD-publicatie beschrijft een algemeen beeld dat in individuele gevallen kan afwijken. Jaarlijks brengen wij verder nog het AIVD-jaarverslag uit.

745 publicaties

Alleen de eerste 500 publicaties zijn getoond. Pas, indien gewenst, uw zoekopdracht aan om de resultaten te beperken.

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerstuk over het advies wijziging Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002

Advies afdeling Raad van State en nader rapport over de wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdensten 2002 in...

Kamerstuk: Advies Raad van State | 19-09-2014

Kamerstuk over de wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Een memorie van toelichting van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Plasterk). Het gaat over de...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 19-09-2014

Memorie van toelichting bij de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De begrotingsstaten, onderdeel van de Rijksbegroing, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het...

Kamerstuk: Memorie van toelichting | 16-09-2014

Memorie van toelichting over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie

Memorie van toelichting over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2015. Dit is...

Kamerstuk: Memorie van toelichting | 16-09-2014

Memorie van toelichting over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Memorie van toelichting over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar...

Kamerstuk: Memorie van toelichting | 16-09-2014

Memorie van toelichting over de Homogene Groep Internationale Samenwerking

Memorie van toelichting over de Homogene Groep Internationale Samenwerking 2015 (HGIS-nota 2015). 

Kamerstuk: Memorie van toelichting | 16-09-2014

Nota over de toestand 's Rijks Financiën

Nota over de toestand 's Rijks Financiën. Deze is uit naam van de Minister van Financiën (Dijsselbloem) tot stand gekomen.

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-09-2014

Verslag van ambtelijke briefing vliegramp MH17

Verslag van ambtelijke briefing over de vliegramp MH17. De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-09-2014

Memorie van antwoord op wetsvoorstel wijziging Ambtenarenwet

Memorie van antwoord op wetsvoorstel van de leden Van Weyenberg en Van Hijum tot de wijziging van de Ambtenarenwet en enige...

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 09-09-2014

Kamerbrief over terrorismebestrijding

Brief van de Minister van Veiligheid en Jusititie aan de Tweede Kamer over terrorismebestrijding. Aanleiding is het debat van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-09-2014