In AIVD-publicaties duiden we ontwikkelingen in de wereld op basis van ons inlichtingenonderzoek op dat moment. Met open publicaties (en via Kamerbrieven en beantwoording van Kamervragen) draagt de AIVD bij aan het publieke debat over een bepaald thema.

Publicaties zijn bedoeld om context te geven aan bijvoorbeeld overheidsinstanties, lokaal bestuur, politiek, wetenschap en media. Een AIVD-publicatie beschrijft een algemeen beeld dat in individuele gevallen kan afwijken. Jaarlijks brengen wij verder nog het AIVD-jaarverslag uit.

749 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Regeling omtrent de naslag op verzoek van anderen naar personen en organisaties

Regeling gepubliceerd in de Staatscourant als invulling van de taak van de AIVD om naslag te kunnen naar een specifieke...

Kamerstuk | 26-04-2018

Diverse besluiten en regelingen naar aanleiding van inwerkingtreding Wiv 2017

Publicatie van besluit van de ministers van BZK en Defensie ten aanzien van beleidsregels mbt de Wiv 2017 over uitwisselen van ...

Kamerstuk | 26-04-2018

Kamerbrief over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017)

Brief van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Tweede Kamer over de Wiv 2017 die...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-04-2018

Kamerbrief over raadplegen van informanten

Brief van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Tweede Kamer waarin ze nader...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-04-2018

CTIVD Toezichtsrapport nr. 57 over de gegevensverstrekking door de AIVD binnen Nederland over (vermeende) jihadisten

Toezichtsrapport (nummer 57) van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de...

Rapport | 24-04-2018

Aanbiedingsbrief bij CTIVD-rapport 57 over de gegevensverstrekking over (vermeende) jhadisten

Aanbiedingsbrief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het toezichtsrapport (nummer 57) van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-04-2018

Is inloggen op en gebruiken van eOPG veilig?

Is inloggen op en gebruiken van eOPG veilig?

Vraag en antwoord

Hoe kan ik eOPG aanvragen?

Om eOPG te gaan gebruiken, moet u het 'Formulier aanvragen toegang inzender tot eOPG' downloaden, volledig invullen en naar de...

Vraag en antwoord

Kan ik mijn volledig ingevulde digitale OPG downloaden en zelf opslaan?

Ja, dat kan. Als u klaar bent met invullen en voordat u op Verzenden klikt, kunt u een pdf-versie van uw digitale OPG...

Vraag en antwoord

Waar kan ik terecht met andere vragen over eOPG?

Als u een andere vraag heeft, dan kunt u op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur contact opnemen met het Front Office...

Vraag en antwoord